כניסה

שיעורי תורה

עוד
2:05:57

להריץ 10 דקות הדף היומי מסכת כתובות דף לו יד מנחם אב תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

55:01

שלחן ערוך סימן תקנ"ב - תקס"א ¤ הרב אפרים ניסן ¤ י"ג אב תשפ"ב (10.8.22)

1:03:07

דיני זכר לחורבן ¤ הרב עמרם יוסף ¤ י"ד אב תשפ"ב (11.8.22)

49:11

קניית פירות בפיקוח אוצר בית דין - אפשרי או בעייתי? ¤ הרב אלעד דרשן ¤ י"ד אב תשפ"ב (11.8.22)

53:34

הרב משה פרזיס : הקפדה בשמירת השבת . הלכה השקפה ומוסר.

52:50

שיעור מרתק - עין יעקב אב תשפ"ב

57:56

זרע שמשון - פרשת עקב - מאמר א

1:21:29

הרב שלמה בצרי שליט"א - פרשת ואתחנן

1:46:50

דואג האדומי - מדוע נקרא כך? שמואל א' פרקים כ'-כ"ב ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ י"ד אב תשפ"ב (11.8.22)

05:46

דייג פרימיטיבי בהודו, הודו, דגים, גשמים בהודו, דייג, הרב יוסף דורפמן, Rabbi Yosef Dorffman

© 2022 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy