כניסה

הדף היומי מסכת קידושין דף כט כ״ו באלול תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הפעלה אוטומטית שמירה

השיעור
נמסר בדרך קבע בישיבה על ידי ראש בית ההוראה הרב דן גבאי שליט"א

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy