כניסה

Tzefas,what does Tzefas mean?And how is that real in our lives now. Rabbi Yossi Paltiel 5784

הפעלה אוטומטית שמירה

A talk during the war to the community of Tzefas,what does Tzefas mean?
And how is that real in our lives now.

To donate or for dedications to continue the holy work
לנדבות והקדשות להמשיך את עבודת הקודש
https://secure.cardknox.com/chassidusonline

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy