כניסה

מסילת ישרים פרק כ' משקל החסידות – הרב עמאר

הפעלה אוטומטית לתרום לערוץ שמירה

עמוד קל"ו

הקדמה
הסבר על ההדגשה "מאוד מאוד" במשקל החסידות
3 דברים שבהם יצליח האדם במשקל הזה:
לב ישר
לעשות רצונו יתברך
עיון במעשיו

האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר
http://www.haravamar.org.il
© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy