כניסה

הרב נויגרשל (HD) אחרי מות הרב אלישיב- צירוף,בירור וליבון

הפעלה אוטומטית שמירה

לאחר לבטים, בשל דברי האמת הכואבים, הנאמרים כאן, אנו מעלים את הסרטון המלא.

עם ישראל נמצא בתהליך של צירוף, בירור וליבון. בתקופתינו יורדת מחיצה אשר תפריד
בן ציבור החרד לדבר השם לבין הציבור הכללי.

כל עוד המחיצה לא השלימה את מלאכתה, עדיין, מי מהציבור הישראלי יכול להצטרף למחנה יראי השם.
כשהביאו לפני הרב אלישיב את ההצעה להפריד את הדת מהמדינה, תשובתו היתה שלילית ולו רק למענו של הישראלי הפשוט – אשר צביונה היהודי של מדינתו מהווה קשר מזערי ליהדותו

הדברים נאמרו בצהרי יום שלישי,שעה קלה לאחר היוודע דבר מותו של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל.

עת פרסום ההרצאה, בדקות אלו ממש, יוצאת ההלוויה של מרן פוסק הדור והדברים הנאמרים כאן מקבלים משנה תוקף.
זכותו תגן עלינו ועל כלל עם ישראל ולביאת משיח צדקינו
© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy