כניסה

הרב נויגרשל שעורים לספר הכוזרי – מרי

הפעלה אוטומטית שמירה

תאור סרטון בשלבי עריכה:
אליעזר בן יהודה
הכוזרי – טוען ש…
משל הרוקח והתרפות מה משמעות המילה "אמונה" , "אגדה" ו"חשמל" כיצד משמעוצם המוןטעית היום, כפי שמטברץ בשפתינו, פוגמת .

תרגום השבעים
מה הסכנה בתופעה זו של עיוות פירוש שפת הקודש לשפת הדיבור היומ יומית שלנו?
לכאורה המושג "אמונה" נראה דבר הקשור לנושא רעיוני ולא מושג מעשי
© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy