כניסה

הדף היומי מסכת נזיר דף ג ה׳ בשבט תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

05:30

ההלכה היומית יום חמישי ד' שבט מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת נזיר דף ב ד׳ בשבט תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

05:55

ההלכה היומית יום רביעי ג שבט מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

03:39

ההלכה היומית יום שלישי ב' שבט תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

1:08:05

השיעור השבועי פרשת בא – תשפ"ג מפי מו"ר המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף צ ב׳ בשבט תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

03:00

ההלכה היומית יום שני א' שבט תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

03:40

ההלכה היומית יום ראשון כט טבת מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף פט א׳ בשבט תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

17:45

הדף היומי מסכת נדרים דף פח כ״ט בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

03:38

ההלכה היומית יום שישי כז טבת מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

13:30

הדף היומי מסכת נדרים דף פז כ״ז בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף פו כ״ז בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

שיעור שיעור מפי מורנו ראש הכולל שליטה

03:16

ההלכה היומית יום חמישי כ"ו טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

03:34

ההלכה היומית יום רביעי כ"ה טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

02:28

ההלכה היומית יום שלישי כ"ד טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

05:08

ההלכה היומית יום שני כ"ג טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף פג כ״ד בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

1:06:26

השיעור השבועי פרשת וארא – תשפ"ג מפי מו"ר המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א

02:59

ההלכה היומית יום ראשון כב טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

04:17

ההלכה היומית יום שישי כ טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

05:13

ההלכה היומית יום רביעי יח טבת מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף פב כ״ג בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף פא כ״ב בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף פ כ׳ בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף עט כ׳ בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף עח י״ט בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

02:31

ההלכה היומית יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף עו י״ז בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

05:09

ההלכה היומית יום שני ט"ז טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

03:50

ההלכה היומית יום ראשון ט"ו טבת מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

04:19

ההלכה היומית יום שישי י"ג טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

05:09

ההלכה היומית יום חמישי י"ב טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף עה ט״ז בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

09:42

הדף היומי מסכת נדרים דף עד ט״ו בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף עג י״ג בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת נדרים דף עב י״ג בטבת תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

06:35

ההלכה היומית יום רביעי יא טבת תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy