כניסה

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ ח' תשרי תשפ"ג (3.10.22)

1:47:35

שלחן ערוך סימן תרכ"ט-תרל"ג ¤ הרב אפרים ניסן ¤ ד' תשרי תשפ"ג (29.9.22)

51:24

דברי חיזוק מרתקים לקראת יום כיפור ¤ הרב עמרם יוסף ¤ ד' תשרי תשפ"ג (29.9.22)

40:30

הכנה ליום הדין – פרקליט טוב למשפט ¤ הרב יעקב פנחסי ¤ ד' תשרי תשפ"ג (29.9.22)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ ז' תשרי תשפ"ג (2.10.22)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ ד' תשרי תשפ"ג (29.9.22)

55:11

מי היה הנער העמלקי? מרתק! שמואל ב' המשך פרק א' ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ כ"ה אלול תשפ"ב (21.9.22)

1:03:40

שלחן ערוך סימן תרי"ט-תרכ"ב ¤ הרב אפרים ניסן ¤ כ"ה אלול תשפ"ב (21.9.22)

55:56

אמירת "עושה השלום" ואכילת הסימנים בלילי ראש השנה ¤ הדיין הרב אבישי טהרני ¤ כ"ה אלול תשפ"ב (21.9.22)

25:21

כח ראש השנה לשנות את הטבע ¤ הרב יוסף חיים אוהב ציון ¤ כ"ה אלול תשפ"ב (21.9.22)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ו אלול תשפ"ב (22.9.22)

33:00

דינים הנוהגים בערב ראש השנה ובליל ראש השנה ¤ הרב ישראל מאיר כהן ¤ כ"ד אלול תשפ"ב (20.9.22)

55:31

האם הנער העמלקי הרג את שאול? שמואל ב' פרק א' ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ כ"ד אלול תשפ"ב (20.9.22)

56:41

שלחן ערוך סימן תרי"ג-תרי"ח ¤ הרב אפרים ניסן ¤ כ"ד אלול תשפ"ב (20.9.22)

52:00

תחילת השנה תלויה בסוף השנה הקודמת ¤ הרב חיים גזית ¤ כ"ד אלול תשפ"ב (20.9.22)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ה אלול תשפ"ב (21.9.22)

58:20

סנהדרין דף ז' ע"ב ודף ח' ע"א ¤ הרב ישי לסר ¤ כ"ג אלול תשפ"ב (19.9.22)

56:45

חיוב נשים עובדות ומנויי "חיסכון לכל ילד" בפרוזבול ¤ הדיין הרב דוד אטדגי ¤ כ"ג אלול תשפ"ב (19.9.22)

39:27

הלכות ראש השנה-כמה תקיעות תוקעים מהתורה ומדרבנן? ¤ הדיין הרב אבישי טהרני ¤ כ"ג אלול תשפ"ב (19.9.22)

38:36

סדר התקיעות בראש השנה ¤ הרב בועז כדורי ¤ כ"ג אלול תשפ"ב (19.9.22)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ד אלול תשפ"ב (20.9.22)

32:36

עין יעקב שבת דף ק"נ ע"א – דיבור? מחשבה? לא מה שחשבנו ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ כ"ב אלול תשפ"ב (18.9.22)

1:06:01

"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך" איך? מרתק! ¤ הרב ניתאי כדורי ¤ כ"ב אלול תשפ"ב (18.9.22)

52:36

סנהדרין דף ז' ע"ב ¤ הרב ישי לסר ¤ כ"ב אלול תשפ"ב (18.9.22)

26:56

ההכנה הנכונה לראש השנה והסימנים שבסעודות ראש השנה ¤ הרב יאיר יחזקאל ¤ כ"ב אלול תשפ"ב (18.9.22)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ג אלול תשפ"ב (19.9.22)

50:57

האם היה מותר לשאול למות בצורה כזו? סיום שמואל א' ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ י"ט אלול תשפ"ב (15.9.22)

51:11

שלחן ערוך סימן תרי"א-תרי"ג ¤ הרב אפרים ניסן ¤ י"ט אלול תשפ"ב (15.9.22)

3:17:42

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ י"ט אלול תשפ"ב (15.9.22)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ב אלול תשפ"ב (18.9.22)

52:11

"מהיום ההוא ומעלה" ולא "והלאה" מדוע? שמואל א' פרק ל' ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ י"ח אלול תשפ"ב (14.9.22)

1:05:45

שלחן ערוך סימן תר"ז-תרי"א ¤ הרב אפרים ניסן ¤ י"ח אלול תשפ"ב (14.9.22)

38:16

קימה בפני עושי מצוה ¤ הרב יוסף חיים אוהב ציון ¤ י"ח אלול תשפ"ב (14.9.22)

50:06

מדוע שביית נשי דוד מוזכרת בנפרד? שמואל א' פרקים כ"ט-ל' ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ י"ז אלול תשפ"ב (13.9.22)

37:01

את מה השביעית משמטת ואת מה אינה משמטת? ¤ הדיין הרב יוחאי בן שושן ¤ י"ז אלול תשפ"ב (13.9.22)

1:03:21

שלחן ערוך סימן תר"ג-תר"ז ¤ הרב אפרים ניסן ¤ י"ז אלול תשפ"ב (13.9.22)

43:15

חידושים נפלאים על פרשת הביכורים ¤ הרב חיים גזית ¤ י"ז אלול תשפ"ב (13.9.22)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ י"ח אלול תשפ"ב (14.9.22)

54:45

סנהדרין דף ז' ע"א וע"ב ¤ הרב ישי לסר ¤ ט"ז אלול תשפ"ב (12.9.22)

1:00:05

גזל שופר או מעות וקנה בהן שופר האם מברך? ¤ הדיין הרב דוד אטדגי ¤ ט"ז אלול תשפ"ב (12.9.22)

© 2022 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy