כניסה
42:20

סגולות ומנהגי פדיון הבן ¤ הרב יוסף חיים אוהב ציון ¤ ג' שבט תשפ"ג (25.1.23)

49:26

מה הקשר בין שבע בן בכרי לירבעם בן נבט? שמואל ב' פרק כ' ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ ג' שבט תשפ"ג (25.1.23)

1:04:56

שלחן ערוך סימן תקמ"ח ¤ הרב אפרים ניסן ¤ ג' שבט תשפ"ג (25.1.23)

46:51

הלכות מוקצה – טלטול איסורי הנאה בשבת ¤ הדיין הרב אבישי טהרני ¤ ג' שבט תשפ"ג (25.1.23)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ ד' שבט תשפ"ג (26.1.23)

48:35

מדוע נסמך ענין מפיבושת לענין שמעי? שמואל ב' המשך פרק י"ט ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ ב' שבט תשפ"ג (24.1.23)

1:12:16

שלחן ערוך סימן תקמ"ו-תקמ"ז ¤ הרב אפרים ניסן ¤ ב' שבט תשפ"ג (24.1.23)

25:58

היכן קובעים את המזוזה במשקוף שבין שני חדרים? ¤ הרב משה שרם ¤ ב' שבט תשפ"ג (24.1.23)

37:50

פרשת בא – דיני ברכת המזון ¤ הרב בועז כדורי ¤ ב' שבט תשפ"ג (24.1.23)

19:34

מעלות המידות – מעלת השלום ¤ הרב יוסף גויטע ¤ ב' שבט תשפ"ג (24.1.23)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ ב' שבט תשפ"ג (24.1.23)

53:25

סנהדרין דף י"ז ע"ב ¤ הרב ישי לסר ¤ כ"ט טבת תשפ"ג (22.1.23)

52:24

עבד ה' הוא לבד חפשי – ומה צריך האדם לצרף למצוה? ¤ הרב יאיר יחזקאל ¤ כ"ט טבת תשפ"ג (22.1.23)

43:21

מדוע עמשא נתמנה לשר צבא דוד? שמואל ב' המשך פרק י"ט ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ כ"ו טבת תשפ"ג (19.1.23)

1:01:25

שלחן ערוך סימן תקמ"ה-תקמ"ו ¤ הרב אפרים ניסן ¤ כ"ו טבת תשפ"ג (19.1.23)

56:11

שלחן ערוך המשך סימן שי"ט-קילוף דבר מאכל בשבת ¤ הרב עמרם יוסף ¤ כ"ו טבת תשפ"ג (19.1.23)

43:21

מסר לחיים – זהירות מגזל ¤ הרב יעקב פנחסי ¤ כ"ו טבת תשפ"ג (19.1.23)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ט טבת תשפ"ג (22.1.23)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ו טבת תשפ"ג (19.1.23)

1:02:25

שלחן ערוך סימן תקמ"ב-תקמ"ה ¤ הרב אפרים ניסן ¤ כ"ה טבת תשפ"ג (18.1.23)

54:20

"מי יתן מותי אני תחתיך" מדוע? שמואל ב' פרק י"ט ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ כ"ה טבת תשפ"ג (18.1.23)

35:45

מחזק מאד – ימי השובבי"ם – הילד שבגד באמו המלכה ¤ הרב גדעון מזרחי ¤ כ"ה טבת תשפ"ג (18.1.23)

35:45

מעלת ימי השובבי"ם ¤ הרב גדעון מזרחי ¤ כ"ה טבת תשפ"ג (18.1.23)

57:25

הלכות מוקצה- טלטול בשר חי בשבת ¤ הדיין הרב אבישי טהרני ¤ כ"ה טבת תשפ"ג (18.1.23)

37:45

פרשת וארא-ברכת לחם מתוק ופיתה יזדית ¤ הרב בועז כדורי ¤ כ"ד טבת תשפ"ג (17.1.23)

50:30

"ויאמר יואב לכושי" מי היה הכושי? שמואל ב' המשך פרק י"ח ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ כ"ד טבת תשפ"ג (17.1.23)

1:03:45

שלחן ערוך סימן תק"מ-תקמ"ב ¤ הרב אפרים ניסן ¤ כ"ד טבת תשפ"ג (17.1.23)

45:26

חיוב חדר מדרגות במזוזה ¤ הרב משה שרם ¤ כ"ד טבת תשפ"ג (17.1.23)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ה טבת תשפ"ג (18.1.23)

1:02:20

סנהדרין דף י"ז ע"א וע"ב ¤ הרב ישי לסר ¤ כ"ג טבת תשפ"ג (16.1.23)

1:00:11

חפר תחת הקומה הראשונה והקומה קרסה ¤ הדיין הרב דוד אטדגי ¤ כ"ג טבת תשפ"ג (16.1.23)

36:51

כיצד יזכה אדם לברכה במעשי ידיו? עין יעקב תענית דף ד' ע"א ¤ הרב גדעון מזרחי ¤ כ"ג טבת תשפ"ג (16.1.23)

30:30

האם מותר בשבת לשים במים בשר חי שלא נמלח? ¤ הדיין הרב אבישי טהרני ¤ כ"ג טבת תשפ"ג (16.1.23)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ד טבת תשפ"ג (17.1.23)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ג טבת תשפ"ג (16.1.23)

54:51

חשיבות התענית בימי השובבי"ם ¤ הרב ניתאי כדורי ¤ כ"ב טבת תשפ"ג (15.1.23)

58:45

סנהדרין דף ט"ז ע"ב וי"ז ע"א ¤ הרב ישי לסר ¤ כ"ב טבת תשפ"ג (15.1.23)

50:20

מה אמר האדמו"ר מסאטמר על הבבא סאלי זצ"ל? ¤ הרב יאיר יחזקאל ¤ כ"ב טבת תשפ"ג (15.1.23)

37:20

במה עדיף השלג מהגשם? עין יעקב תענית דף ג' ע"ב וד' ע"א ¤ הרב גדעון מזרחי ¤ כ"ב טבת תשפ"ג (15.1.23)

בית המדרש "תורת דוד" ¤ שידור חי ¤ כ"ב טבת תשפ"ג (15.1.23)

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy