כניסה
43:58

הרב אברהם עובדיה : מה מקוה מטהר הטמאים כך הקב"ה מטהר את ישראל.

52:36

הרב אהרן בוטבול : חשיבות התשובה והוידוי כחלק מיום הכיפורים.

49:39

הרב מאיר אליהו :האם ניתן לקבל דף חשבון מן השמים ?

00:26

הרב מאיר אליהו היום !!

57:06

הרבשניאור זלמן לוריא : תשובה – נקודה טובה.

49:34

הרב יחיאל גלוכובסקי : תניא . עשרת ימי תשובה על פי החסידות. " דרשו ה' בהמצאו".

1:19:17

הרב מיכאל רביע : ביאורי תפילות הימים הנוראים וחשיבות הכוונה בתפילה.

33:15

הרב יחיאל גלוכובסקי : תניא . ראש השנה על פי החסידות.

56:12

הרב אליהו פינחסי : להודות לקב"ה על השנה שחלפה.

29:21

הרב בנימין חותה: תקיעת שופר הלכה למעשה בלווי המחשה.

26:35

הרב בנימין חותה: הלכות ארבעת המינים.

1:02:23

הרב עובדיה יוסף בוטבול: שוק ההון וחסכון לכל ילד בעין ההלכה.

57:03

הרב חיים גינצבורג: כח התשובה.

43:38

הרב נחמן ארוש: הכנה לראש השנה ותכלית קול שופר.

46:00

הרב אברהם עובדיה . לפני כל הסגולות הכרת תודה.

51:34

הרב ליאור גלזר : איך להתעורר באלול ?

41:47

הרב אלמוג לוי : לשמוע קול שופר.

49:53

הרב חיים יוסף אברגל : מעלת הצום ביום הכיפורים. המחשה למסירות נפש למען זיכוי הרבים .

44:40

הרב בנימין חותה: הלכות ראש השנה.

52:47

הרב נחמן ארוש : תשובה מאהבה מתוך הכרת הטוב.

38:57

הרב גדעון בן משה : ימי ראש השנה – מצוות החג . הלכה והנהגה.

1:00:43

הרב אהרן בוטבול : הלכות תפילה – לתעסק בצרכיו לפני תפילת שחרית.

49:59

הרב אברהם עובדיה : שנה טובה ? תלוי בנו !

46:46

הרב אליהו פינחסי : איך לזכות לעוד שנה?

49:19

הרב אלמוג לוי : ערב ראש השנה .

07:43

הרב בנימין חותה : על אהל רחל בשילוב סרטון תדמית.

52:20

הרב בנימין חותה : פרוזבול .חלק ב' וכן על אהל רחל.

1:04:32

הרב אהרן בוטבול : תפילת שחרית – זמני התפילה . תפילה בציבור וקדושת בית הכנסת.

50:31

הרב גדעון בן משה : ערב ראש השנה – הלכות ומנהגים.

47:49

הרב נחמן ארוש : פרשת כי תצא. מלחמת ההיתר.

45:31

הרב אברהם עובדיה : כחה של קבלה.

50:22

הרב יעקב סיני : שמיטת כספים . חלק א'.

1:02:02

הרב שמואל כהן : אלול – "אני לדודי ודודי לי".

49:02

הרב בנימין חותה: דיני פורזבול . חלק א'.

59:27

הרב אהרן בוטבול : להתפלל וללמוד כנגד ריח רע או צואה.

49:58

הרב גדעון בן משה : בקשת סליחות- הלכה והנהגה.

46:27

הרב נחמן ארוש : פרשת שופטים. אלול.

50:58

הרב אברהם עובדיה : מעשה אחד יכול לשנות הכל.

1:06:36

הרב מיכאל רביע : אדון הסליחות.

1:02:52

הרב אלמוג לוי : חדש אלול – עיון בפנינים מתוך הסליחות.

© 2022 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy