כניסה
49:56

הרב ברוך רוזנבלום – פרשת תצוה, ההשפעה של בגדי הכהונה תשפ"ד – שיעור מבית אליהו

50:56

הרב אשר וייס | אדר ראשון ושני, איזה חודש הוא העיקרי? – שיעור למדני הלכתי חודש אדר תשפ"ד

07:50

הדרך להתמודדות עם נסיונות – סיפור ומסר מפרשת תצוה תשפ"ד | הרב גואל אלקריף

41:20

כפרת בגדי הכהונה | הרב שלום מאיר וולך בשיחה מחשבתית מרתקת לפרשת תצוה תשפ"ד

51:38

הוכח לחכם ויאהבך ! | שיחתו מלאת החום והרגש של הרב אהרון טויסיג לפרשת תצוה תשפ"ד

1:35:16

הרב אלימלך בידרמן | יגעת ומצאת – בתורה ולא בפרנסה, חודש אדר ופרשת תצוה תשפ"ד

1:46:53

עם ישראל תתחזקו באמונה ותפילה ! | הרב מאיר טוביה פולק בשיחת חיזוק לימי המלחמה

54:59

משכן של מטה ובית מקדש של מעלה | הרב מרדכי נויגרשל – שיעור שבועי

11:11

אל תפספס את ההזדמנות! – סיפור ומסר מפרשת תרומה תשפ"ד | הרב גואל אלקריף

10:00

'כוונות' בפינוי האשפה – סיפור ומסר מרתק לפרשת תרומה תשפ"ד | הרב אוריה יגל

12:09

בלבבי משכן אבנה – סיפור ומסר מפרשת תרומה | הרב יעקב שיש

33:02

אתה מוכן לשבת ! הרב דוד יוסף בחיזור מיוחד ללימוד הלכות שבת

49:10

ציון במשפט תפדה, והעברה בנקאית שהגיע ליעד אחר | הרב שלמה זעפרני שיעור שבועי -שאלות אקטואליות הלכתיות

1:40:25

הרב אלימלך בידרמן | תן לו משלו ! שובבי"ם ת"ת, פרשת תרומה תשפ"ד

הרב יצחק זילברשטיין | השאלות המעניינות והסיפורים המרתקים – השיעור השבועי פרשת תרומה תשפ"ד

14:00

☕אסור לשתות קפה באמצע הלימוד – סיפורים מרתקים ופנינים לפרשת משפטים תשפ"ד |הרב חזקיהו יוסף קרלינשטיין

51:27

גם אנחנו ראינו יציאת מצרים ומתן תורה – חיזוק האמונה | הרב מרדכי נויגרשל – שיעור שבועי

08:30

הדבר הראשון לאחר מתן תורה! – סיפור ומסר מפרשת משפטים תשפ"ד | הרב גואל אלקריף

10:08

בושה! בושה! בושה! – סיפור ומסר מרתק לפרשת משפטים תשפ"ד | הרב אוריה יגל

50:12

הרב ברוך רוזנבלום – פרשת משפטים, בין אדם לחברו – קיום העולם תשפ"ד – שיעור מבית אליהו

46:23

הרב אשר וייס | חיובי תשלומים מהתורה ולימוד מהפרשה – שיעור למדני הלכתי לפרשת משפטים תשפ"ד

44:32

ואלה המשפטים בין אדם לחבירו | הרב שלום מאיר וולך בשיחה מחשבתית מרתקת לפרשת משפטים תשפ"ד

1:29:16

הרב אלימלך בידרמן | מצוות גמילות חסדים, פרשת משפטים תשפ"ד

56:26

הרב יצחק זילברשטיין | מותר לשים רעל באוכל לגנב? ועוד שאלות מעניינות -השיעור השבועי פרשת משפטים תשפ"ד

1:14:47

חכמים הזהרו בכבוד חבריכם | שיחתו מלאת החום והרגש של הרב אהרון טויסיג לפרשת בא תשפ"ד

48:49

יתרו מגלה את ייחוד השם | הרב מרדכי נויגרשל – שיעור שבועי

11:32

קורא – לב הדקל, המחשה יחודית להבנת הגמרא בדף היומי מסכת בבא קמא דף צב

07:53

התיקון של יתרו – סיפור ומסר מפרשת יתרו תשפ"ד | הרב גואל אלקריף

47:08

מעמד הר סיני בלי קבלת התורה | הרב שלום מאיר וולך בשיחה מחשבתית מרתקת לפרשת יתרו תשפ"ד

1:32:53

הרב אלימלך בידרמן | קבלת התורה – בזכות האמונה לא תחמוד, פרשת יתרו תשפ"ד

40:21

הרב יצחק זילברשטיין | שאלות מעניינות וסיפורים המרתקים – השיעור השבועי פרשת יתרו תשפ"ד

26:23

חוק לישראל – פרשת יתרו – יום שלישי | הרב שלמה לוינשטיין

19:33

Illustrated Nach series – Shmuel Beis 16 – Harav Yitzchak Breitovitz

48:21

זיווג ומזונות קשים כקריעת ים סוף-וביטול שידוך| הרב שלמה זעפרני שיעור שבועי – שאלות אקטואליות הלכתיות

19:57

חיזוק לימי המלחמה – הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי

49:43

הרב אשר וייס | זמן מלחמה – אלו מכשירין דוחים שבת? – שיעור למדני הלכתי לפרשת בשלח תשפ"ד

56:20

ניסים! למה הם קורים ומה נלמד מהם? | הרב מרדכי נויגרשל – שיעור שבועי

הרב ברוך רוזנבלום – פרשת בשלח תשפ"ד 🔴שידור חי באיכות HD

תהילים פרק טו – השם מי יגור באהלך | הרב שלמה לוינשטיין – חוברת השיעור בקישור למטה👇

49:44

הרב ברוך רוזנבלום – פרשת בשלח, שירת הים ושירת דבורה תשפ"ד – שיעור מבית אליהו

© 2024 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy