כניסה
56:11

שיעור בספר הק׳ ״שפת אמת״ פרשת בא תרל״ד מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, ג׳ שבט תשפ״ג

שיעור בירושלים יום רביעי פרשת בא תשפ״ג

1:00:04

Shiur Parshas Boi From Spinka Rabi, שיעור באנגלית פרשת בא מהאדמו״ר מספינקא, כ״ט טבת תשפ״ג

05:26

שיעור באנגלית יום א פרשת בא תשפ״ג ספינקא

38:15

שיעור פרי הארץ פרשת בא ספינקא תשפ״ג

38:15

שיעור בספר הק׳ ״פרי הארץ״ פרשת בא מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, כ״ח טבת תשפ״ג

14:16

רבי ר׳ זושא מאניפולי זיע״א • סיפורי צדיקים במלווה מלכה מהאדמו”ר מספינקא שליט”א, כ״ח טבת תשפ”ג

14:05

יאצ ר זושא מאניפולי

24:40

נעשה כמעין המתגבר • שיעור בספר הק׳ ״מאור עינים״ פרשת נח מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, כ״ז טבת תשפ״ג

24:40

שיעור מאור עינים פרשת נח נעשה כמהעין המתגבר

42:11

עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין • שיעור חומש רש״י פרשת וארא מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, כ״ו טבת תשפ״ג

חומש רשי פרשת וארא תשפג עלה במחשבה לברר העולם במידת הדין

26:15

בכל דרכיך דעהו • שיעור בספר הק׳ ״מאור עינים״ פרשת נח מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, כ״ו טבת תשפ״ג

26:15

שיעור מאור עינים שיעור 9 בכל דרכיך דעהו

46:38

שיעור בספר הק׳ ״שפת אמת״ פרשת וארא בעיה״ק ירושלים מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, כ״ה טבת תשפ״ג

46:38

שיעור שפת אמת פרשת וארא בעיה״ק ירושלים מהאדמו״ר מספינקא שליט״א

41:50

פרי הארץ פרשת וארא דיבור או מושל בכל או ממשיל על עצמו ח״ו

41:50

כח הדיבור • שיעור בספר הק׳ ״פרי הארץ״ פרשת וארא מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, כ״א טבת תשפ״ג

17:05

יאצ ר משה מרדכי מלעלוב

17:05

הרה״ק ר׳ משה מרדכי מלעלוב זיע״א • סיפורי צדיקים במלווה מלכה מהאדמו”ר מספינקא שליט”א, כ״א טבת תשפ”ג

1:10:47

שיעור חומש רש״י פרשת שמות מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, י״ט טבת תשפ״ג

שיעור חומש רש״י פרשת שמות תשפ״ג

22:02

תורת ה׳ תמימה • שיעור בספר הק׳ ״מאור עינים״ פרשת נח מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, י״ט טבת תשפ״ג

22:02

מאור עיניים פרשת נח דה ויהי כל הארץ #8 תורת ה תמימה

59:57

שיעור שפת אמת פרשת שמות תרלא בירושלים

59:57

שיעור בספר הק׳ ״שפת אמת״ פרשת שמות תרל״א בירושלים מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, י״ח טבת תשפ״ג

20:40

מקור מים חיים • שיעור בספר הק׳ ״מאור עינים״ פרשת נח מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, י״ז טבת תשפ״ג

20:35

מאור עיניים פרשת נח דה ויהי כל הארץ #6 ולבני הפלגשים נתן אברהם מתנות

39:45

אין הויה אחרת זולתו יתברך • שיעור בספר ״פרי הארץ״ פרשת שמות מהאדמו״ר מספינקא שליט״א, י״ד טבת תשפ״ג

19:25

מאור עיניים פרשת נח דה ויהי כל הארץ #5 כל מי שיש בידו למחות

17:31

הרה״ק המגיד מדובנא זיע״א • סיפורי צדיקים במלווה מלכה מהאדמו”ר מספינקא שליט”א, י״ד טבת תשפ”ג

52:42

שיעור שפת אמת בירושלים פרשת ויחי ׳ביקש יעקב לגלות את הקץ׳ תשפ״ג

13:59

מאור עיניים נח דה ויהי כל הארץ את הנפש אשר אשר עשו בחרן

חומש רשי ויגש תשפג כי נבהלו מפניו

1:57:39

הדלקת נרות חנוכה זאת חנוכה תשפ”ג

21:35

שיעור מאור עינים פרשת נח ד״ה ויהי כל הארץ נושא. באורייתא מתנהג עלמא

23:00

שיעור מאור עינים פרשת נח ד״ה את האלוקים התהלך נח ד׳ה אין ה׳ שלם

1:11:40

הדלקת נרות חנוכה נר ה׳ דחנוכה תשפ״ג

25:25

שיעור מאור עינים פרשת נח דה׳ את האלוקים התהלך נח באתערותא דלתתא

44:20

נר ד׳ דחנוכה חצר הקודש ספינקא תשפ״ג

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy