כניסה

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת יתרו תשפ"ד,

1:23:23

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת בא תשפ"ד, להמשיך להתפלל ולעורר רחמי שמים

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת בשלח תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת בשלח תשפ"ד,

1:24:47

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת וארא תשפ"ד, הילולת הבבא סאלי והרב יוסף משאש

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת בא תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת בא תשפ"ד,

1:22:29

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת שמות תשפ"ד, במה להתחזק בימי השובבים

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת וארא תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת וארא תשפ"ד,

1:25:55

🔴הרשלצ הג"ר שלמה משה עמאר שליטא, ויחי תשפ"ד, התחזקות בימי השובבים, חייל שנהרג בשוגג אם מת על קידוש ה

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת שמות תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת שמות תשפ"ד,

1:26:09

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א,ויגש תשפ"ד,להמשיך ולעורר רחמי שמיים, לעודד פצועים

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת ויחי תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת ויחי תשפ"ד,

1:22:17

🔴מרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, מקץ תשפ"ד,להמשיך להתפלל,להתחזק בתורת מרן,לומר תיקון חצות

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, ויגש תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, ויגש תשפ"ד,

1:25:02

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא,וישב-חנוכה תשפד, ניצול הזמן לתורה וללימוד עם הילדים

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, מקץ תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, מקץ תשפ"ד,

1:23:51

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא,וישלח תשפ"ד,לא מנסים את האדם אלא אם יכול לעמוד בה

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת וישב – חנוכה תשפ"ד ,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת וישב – חנוכה תשפ"ד ,

1:21:00

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת ויצא תשפ"ד, התגברות תאוות הגוף,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת וישלח תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת וישלח תשפ"ד,

1:19:22

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, תולדות תשפ"ד,תפילה מלב שבור,על ניסך שבכל יום עמנו

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת ויצא תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת ויצא תשפ"ד,

1:18:49

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, חיי שרה תשפד,תפילת תשב"ר, מעלת התעוררות עם ישראל

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת תולדות תשפ"ד,

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת תולדות תשפ"ד,

55:46

רגעי שיא פרשת חיי שרה תשפד

1:20:17

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת וירא תשפד, להקדים הכנות שבת ולמחול אחד לשני

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת חיי שרה תשפד,

3:24:09

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, חיי שרה תשפד,תפילת תשב"ר, מעלת התעוררות עם ישראל

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת חיי שרה תשפד,

1:31:33

🔴שיעור ממרן הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליטא, פרשת לך-לך תשפד, לא תשנא את אחיך בלבבך

© 2024 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy