כניסה

הילולת הבבא סאלי זיע"א | שידור חי | שיעור מיוחד עם מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

11:51

בצור ירום היומי | ג' בשבט ה'תשפ"ג | מעלת העובד את ה' בהתעוררות הלב | חוברת נ' שיעור תתל"ה

02:09

מה ראה הבבא סאלי בירקות על שולחנו? 🥒🍅 מיוחד ל-ד' בשבט, הילולת מו"ר ר' ישראל אבוחצירא הבבא סאלי זיע"א

2:00:00

סדרת חינוך הילדים ה'תשפ"ג | שיעור מס' 14 | מהו סודו של היצר הרע וכיצד ניצלים ממנו? | פרשת בא ה'תשפ"ג

2:00:51

סדרת תיקון השובבי"ם ה'תשפ"ג | חלק ג' | ניצול הזמן כסדר ושלא כסדר והשפעתו החשובה על תיקון הברית

08:20

בצור ירום היומי | ב' בשבט ה'תשפ"ג | כחה של אהבת ה' אמיתית | חוברת נ' שיעור תתל"ד | חלק ב'

02:06

מה עשה ר' זושא כשהודיעו לו על פטירת אחיו? ⚰️💤 מיוחד לרגל ב' בטבת, הילולת מו"ר ר' זושא מאניפולי זיע"א

מה סודו של היצר? איך ניצלים מתחבולותיו? | שידור חי עם מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

12:57

בצור ירום היומי | א' בשבט ה'תשפ"ג | כחה של אהבת ה' אמיתית | חוברת נ' שיעור תתל"ד | חלק א'

10:26

בצור ירום היומי | כ"ט בטבת ה'תשפ"ג | איזוהי עבודה שבלב זו תפילה | חוברת נ' שיעור תתל"ג

02:06

מה עשה משה רבנו בראש חודש שבט? ✒️📖 רגע של אור מיוחד לקראת ראש חודש שבט ה'תשפ"ג מאת הרב ישראל אברג'ל

03:33

הרב יורם אברג'ל: החלוק הלבן של משה רבנו

56:23

סדרת תיקון השובבי"ם ה'תשפ"ג | חלק ב' | תיקון הברית על ידי קדושת הברית בבחינת סור מרע ועשה טוב

1:23:11

סדרת תיקון השובבי"ם ה'תשפ"ג | חלק א' | תיקון השובבי"ם על ידי לימוד התורה בתמימות, בפשטות וביעילות

06:55

בצור ירום היומי | כ"ו בטבת ה'תשפ"ג | מעלת עבודת התפילה | חוברת נ' שיעור תתל"ב | חלק ב'

2:26:57

סדרת חינוך הילדים ה'תשפ"ג | שיעור מס' 13 בסדרה | כיצד מונעים נשירה אצל ילדים? | פרשת וארא ה'תשפ"ג

27:41

בצור ירום | כ"ה בטבת ה'תשפ"ג | במעלת ר' יששכר מאיר ומעלת עבודת התפילה | חוברת נ' שיעור תתל"ב | חלק א

01:45

איזו הבטחה הבטיח הרב יששכר מאיר לבבא סאלי? 🏡🙌🏽 מיוחד לרגל כ"ה בטבת, הילולת מו"ר ר' יששכר מאיר זיע"א

03:26

מדוע השליכו את בעל התניא לכלא? ⛓️💂🏼‍♂️ מיוחד לרגל כ"ד בטבת, יום הילולת האדמו"ר הזקן בעל התניא זיע"א

1:56:21

סיפורי מעשיות על קדושי עליון, הרמב"ם זיע"א ור' יעקב אבוחצירא זיע"א | לרגל כ' טבת, יום ההילולה שלהם

14:07

בצור ירום היומי | כ"ב בטבת ה'תשפ"ג | מעלת השכמת הבוקר | חוברת נ' שיעור תתל"א

01:20

איזה אש אסור להבעיר ביום השבת? 🔥😬 רגע של אור עם הרב ישראל אברג'ל

02:37

הרב יורם אברג'ל: קידוש לבנה של בעל התניא

2:01:27

סדרת חינוך הילדים ה'תשפ"ג | שיעור מס' 12 | תפקיד האב ותפקיד האם בחינוך הילדים | פרשת שמות ה'תשפ"ג

19:18

בצור ירום היומי | י"ט בטבת ה'תשפ"ג | לכל יהודי יש אהבה ויראה מה' יתברך | חוברת נ' שיעור תת"ל

29:59

שידור חי | תיקון היסוד משדה התעופה בפולין | הרב ישראל אברג'ל שליט"א

שידור חי | אצל רבי אלימלך מליז'ענסק – מסע הקודש לפולין | הרב ישראל אברג'ל שליט"א

שידור חי | דינוב – מסע הקודש לפולין | הרב ישראל אברג'ל שליט"א

12:02

בצור ירום היומי | י"ח בטבת ה'תשפ"ג | ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם | חוברת נ' שיעור תתכ"ט

02:19

הפרופסור שגילה את ספר הנחשים של הרמב"ם 🐍 רגע של אור מיוחד לרגל כ' בטבת, יום הילולת מו"ר הרמב"ם זיע"א

שידור חי | צאנז – מסע הקודש לפולין | הרב ישראל אברג'ל שליט"א

31:25

שידור חי | מחנה בירקנאו – מסע הקודש לפולין | הרב ישראל אברג'ל שליט"א

שידור חי | בית כנסת הרמ"א – מסע הקודש לפולין | הרב ישראל אברג'ל שליט"א

שידור חי | מסע הקודש לפולין | הרב ישראל אברג'ל שליט"א

01:38

מה היא הדרך הנכונה להתכונן לשבת? 🍾🥂 רגע של אור עם הרב ישראל אברג'ל

17:03

בצור ירום היומי | י"ז בטבת ה'תשפ"ג | לא לפסוח על שתי הסעפים | חוברת נ' שיעור תתכ"ח | חלק ב'

15:52

בצור ירום היומי | ט"ז בטבת ה'תשפ"ג | לא לפסוח על שתי הסעפים | חוברת נ' שיעור תתכ"ח | חלק א'

01:25

'ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה' – למה דווקא הם? 🤔🙌🏽 רגע של אור עם הרב ישראל אברג'ל

08:29

בצור ירום היומי | ט"ו בטבת ה'תשפ"ג | מעלת לימוד תורה לשמה | חוברת נ' שיעור תתכ"ז

01:27

הרב יורם אברג'ל: רבי חלפון הכהן מוריד את מחירי הדגים

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy