כניסה
11:14

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-בלי פרסומות- ח' תשרי תשע"ז

29:07

החיד"א-הלכה ותניא יומי-ח' תשרי תשפ"ג

החיד"א-סליחות מציון מורנו הרב יורם זיע"א- אור לח' תשרי תשפ"ג

החיד"א-שיעור מיוחד לנשים- אור לח' תשרי תשפ"ג

43:01

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ואגדה אור ל -ח תשרי תשפ"ג

10:54

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-האמונה של אנשים פשוטים- ז' תשרי תשפ"ג

27:55

החיד"א-הלכה ותניא יומי-ז' תשרי תשפ"ג

21:34

החיד"א-הלכה ותניא יומי-ה' תשרי תשפ"ג

החיד"א-פרשת שבוע-ד' תשרי תשפ"ג

22:50

החיד"א-הלכה ותניא יומי-ד' תשרי תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ואגדה אור ל- ד תשרי תשפ"ג

01:37

דקה עם החיד"א-צום גדליה

10:29

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי – תשובה בכל יום–ג' תשרי תשפ"ג

15:22

החיד"א-הלכה ותניא יומי- ג' תשרי תשפ"ג

06:15

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי – לא רק תפוח בדבש -כ"ט אלול תשפ"ב

35:20

החיד"א-הלכה ותניא יומי, התרת נדרים-כ"ט אלול תשפ"ב

החיד"א-סליחות מציון הרב-כ"ט אלול תשפ"ב

25:30

החיד"א-הלכה ותניא יומי-כ"ז אלול תשפ"ב

1:07:05

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור לכ"ז אלול תשפ"ב

07:22

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי – שנה טובה בכיוון הנכון – כ"ו אלול תשפ"ב

19:26

החיד"א-הלכה ותניא יומי-כ"ו אלול תשפ"ב

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לכ"ו אלול תשפ"ב

החיד"א-הלכה ותניא יומי-כ"ה אלול תשפ"ב

החיד"א-השיעור החודשי לנשים אלול תשפ"ב

החיד"א-הלכה ותניא יומי-כ"ד אלול תשפ"ב

13:46

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-אין דבר העומד בפני התשובה-כ"ג אלול תשפ"ב

29:59

החיד"א-הלכה ותניא יומי-כ"ג אלול תשפ"ב

החיד"א-סליחות מציונו של מורנו הרב יורם זיע"א-אור לכ"ג אלול תשפ"ב

1:43:05

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לכ"ג אלול תשפ"ב

החיד"א-שיעור מיוחד מפי הרב מזוז ראש מוסדות כסא רחמים-כ"ב אלול תשפ"ב

18:59

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-כיצד יוצאים זכאים בראש השנה מן הדין הנורא?-כ"ה אלול תשפ'ב

36:38

החיד"א-הלכה ותניא יומי-כ"ב אלול תשפ"ב

החיד"א-השיעור השבועי מהישיבה הקדושה אלול תשפ"ב

החיד"א-הלכה ותניא יומי -כ' אלול תשפ"ב

07:19

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לכ' אלול תשפ"ב

07:20

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי – קשר משפחתי- י"ז אלול תשפ"ב

17:19

החיד"א-הלכה ותניא יומי- י"ח אלול תשפ"ב

01:30

רגע עם החיד"א-י"זא אלול תשפ"ב

08:06

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-הכל של השם ורק של השם-י"ז אלול תשפ"ב

החיד"א-הלכה ותניא יומי- י"ז אלול תשפ"ב

© 2022 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy