כניסה

החיד"א-שיעור ערב והילולת הבבא סאלי ד'שבט תשפ"ג

החיד"א-שיעור לאברכים פרשת"בא"-ד'שבט תשפ"ג

01:12

דקה עם החיד"א הדובדבן של ההילולה

09:17

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי -סידנא באבא סאלי – ד' שבט תשפ"ג

28:25

החיד"א-בגובה העיניים- ותניא יומי-ד'שבט תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור ל-ד'שבט תשפ"ג

43:21

החיד"א-חוק לישראל ותניא יומי–ג' שבט תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה-ב' שבט תשפ"ג

01:21

דקה עם החיד"א-הקצת שהוא הרבה

04:19

החיד"א-תניא יומי-ב' שבט תשפ"ג

07:27

החיד"א-בגובה העיניים-ב' שבט תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לב' שבט תשפ"ג

01:25

דקה עם החיד"א-להמשיך את החיבור לצדיק

12:50

החיד"א-בגובה העיניים-ר"ח שבט תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור לר"ח שבט טבת תשפ"ג

01:20

דקה עם החיד"א-בלי קמצנות

27:57

החיד"א-חוק לישראל ותניא יומי-כ"ט טבת תשפ"ג

16:30

החיד"א-בגובה העיניים-כ"ט טבת תשפ"ג

החיד"א-בגובה העיניים-כ"ז טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לכ"ז טבת תשפ"ג

23:25

החיד"א-חוק לישראל ותניא יומי-כ"ו טבת תשפ"ג

15:11

החיד"א-בגובה העיניים-כ"ו טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור לכ"ו טבת תשפ"ג

00:20

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור לכ"ו טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור בפרשת וארא לאברכים- כ"ה טבת תשפ"ג

01:24

דקה עם החיד"א-יום הילולת רבי יששכר מאיר זצ"ל

05:42

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי – למה אתה לא לומד? -כ"ו טבת תשפ"ג

22:03

החיד"א-חוק לישראל ותניא יומי- כ"ה טבת תשפ"ג

07:57

החיד"א-בגובה העיניים- כ"ה טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור מיוחד לנשים- אור לכ"ה טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור לכ"ה טבת תשפ"ג

01:37

דקה עם החיד"א-מי נתן לך את התפוח?

25:19

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-משפחה מלוכדת- כ"ד טבת תשפ"ג

25:42

החיד"א-בגובה העיניים ותניא יומי-כ"ד טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור לכ"ד טבת תשפ"ג

30:56

החיד"א-בגובה העיניים-כ"ג טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור לכ"ג טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור שנמסר אברכים בישיבה הקדושה פרשת שמות טבת תשפ"ג

13:38

החיד"א-בגובה העיניים ותניא יומי-כ' טבת תשפ"ג

החיד"א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור ל-כ טבת תשפ"ג

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy