כניסה
05:26

הרב יצחק מאזוז – הכנה לתפילה | סימן צ"ב סעיפים ח'-י' וסימן צ"ג

01:44

הרב יצחק מאזוז – ניקיון הידיים ידיים בזמן התפילה | סימן צ"ב סעיפים ה'-ז'

14:21

מרן שליט"א – עשרת המכות | פרשת בא

02:44

הרב יצחק מאזוז – רחיצת ידיים והכנה לתפילה | סימן צ"ב סעיפים ג'-ד'

04:02

הרב יצחק מאזוז – הנצרך לשירותים בזמן התורה ולימוד תורה | סימן צ"ב סעיפים א'-ב'

03:11

קצר ולענין – "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים…"

13:37

מרן שליט"א – האם המשיח יגיע בדור הזה?

30:01

הרב אורי כפיר – אוצרות מן הים

02:17

הלכה יומית (שני) -. הערות בקריאת התורה. ב. שעון מכוון – כבוד התפלה. ג. תיקון בתרגום.

06:18

הרב יצחק מאזוז – אם אלו בגדים צריך להתפלל | סימן צ"א

02:27

הלכה יומית (ראשון) – א. עשרת המכות במטה של משה. ב. "ולמען תספר באזני בנך".

01:34

קצר ולענין – אל תלחצו את הילד

04:27

פרחי "איש מצליח" בהילולא השנתית – לאורו | הקליפ הרשמי

14:38

חינוך באמון | הרב יורם חדאד – לא בפָָָָנים

05:38

הרב יצחק מאזוז – הלכות תפילה | סימן צ' סעיפים כ"ד-כ"ז

02:28

הלכה יומית (שלישי) – פטירת בעל התניא זיע"א

05:27

הרב ליאור כהן – פרשת וארא

00:54

קצר ולענין – איך לקרוא לתאומים

02:36

הרב אהוד מולאי – הכרת הטוב בגרמא

16:23

מרן שליט"א – פרשת וארא

06:09

הרב יצחק מאזוז – תפילה כנגד מראה וציורים וקביעות מקום בתפילה ועוד מדיני תפילה| סימן צ' ס' י"ט עד כ"ג

07:34

הרב יצחק מאזוז – דיני תפילה | סימן צ' סעיפים י"ג עד י"ח

03:03

הלכה יומית (שישי) – א. "פרו וישרצו וירבו ויעצמו". ב. "את פתום ואת רעמסס".

05:05

הרב יצחק מאזוז – שכר פסיעות וריצה לבית הכנסת ולהקדים לעמוד בתפילה לפני הציבור | סימן צ' סימן י'-י"ב

04:28

הרב יצחק מאזוז – מתי פטורים מתפילה במניין ודיני "ברוב עם הדרת מלך" | סימן צ' סעיפים ח'-ט'

01:31

הלכה יומית (שלישי) – פסוק "וחרה אף" בקריאת שמע.

17:49

מרן שליט"א – הוספת מים חמים לחמין בשבת

15:01

חינוך באמון | הרב יורם חדאד – הוא אמר, ויהי!

24:24

הרב אורי כפיר – אתרוג ששוה זהב

07:19

הרב יצחק מאזוז – כיצד להתפלל בבית הכנסת | סימן צ' סעיפים ד'-ז'

08:30

הרב יצחק מאזוז – תפילה במנין פועלים ותפילה על גבי מקום גבוהה | סימן פ"ט סעיפים ח' וסימן צ' ס' א'-ג'

02:38

הלכה יומית (שני) – למחול לחבר בלב שלם.

05:07

הרב יצחק מאזוז – רחיצה תספורת וגילוח ולימוד תורה לפני תפילת שחרית | סימן פ"ט סעיפים ו'-ז'

02:30

הלכה יומית (חמישי) – א. כסא לרות-אמה של מלכות ב. האיש מצליח הציל את הרבנית ג. להתפלל שלא ניכשל לעולם

10:32

שימו לב השידור נמצא בקישור https://youtu.be/x4BkuTH88Bg

03:47

הרב ליאור כהן – פרשת שמות

07:49

הרב יצחק מאזוז – אכילה ושתיה לפני תפילת שחרית | סימן פ"ט סעיפים ג'-ה'

08:00

הרב יצחק מאזוז – אמירת בוקר טוב ועשיית חפציו וסידורים ויציאה לדרך לפני תפילת שחרית | ס' פ"ט ס' ב'-ג'

03:43

הרב אהוד מולאי – כל אחד הוא יחיד ומיוחד

13:36

מרן שליט"א – פרשת שמות

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy