כניסה

הרב מאור קדוש – פרשת בא – אור החיים על הפרשה

הרב מאור קדוש – הלכות ברכת נר ובשמים לנשים – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצז

הרב מאור קדוש – המשך הלכות הבדלה – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצו

הרב מאור קדוש – פרשת וירא – אור החיים הקדוש

הרב מאור קדוש – הדלקת סיגריה לפני הבדלה – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצו

הרב מאור קדוש – הלכות שבת – אכילה ושתיה קודם הבדלה – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצד

הרב מאור קדוש – הלכות שבת – אכילה ושתיה לפני ההבדלה – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצד

הרב מאור קדוש – הלכות צאת שבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצג

הרב מאור קדוש – תפילת מנחה של שבת וערבית של מוצ"ש – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצב

הרב מאור קדוש – המשך הלכות סעודה שלישית – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצא

הרב מאור קדוש – הלכות סעודה שלישית בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רצא

הרב מאור קדוש – שולחן שבת כהלכתו – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפט

הרב מאור קדוש – הלכות תענית חלום בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפח

41:31

הרב מאור קדוש – דיני תענית חלום בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפח

סימן רפח דיני תענית חלום בשבת

הרב מאור קדוש – הלכות תפילת מוסף של שבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפו

סימן רפד ברכות ההפטרה

הרב מאור קדוש – המשך דיני ספר תורה ותפילות השבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפב

02:04

הרב מאור קדוש – המשך הלכות ספר תורה בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפב

הרב מאור קדוש – המשך הלכות ספר תורה בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפב

הרב מאור קדוש – הלכות ספר תורה בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפב

הרב מאור קדוש – הלכות עונג שבת ותפילות השבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רפ

03:12

הרב מאור קדוש – מדוע חוגגים את חנוכה במשך שמונה ימים בזמן שהנס נמשך רק שבעה ימים?

06:33

הרב מאור קדוש – הקדמה להלכות חנוכה – מהות החנוכה

הרב מאור קדוש – המשך הלכות חנוכה – שולחן ערוך אורח חיים סימן תרע

הרב מאור קדוש – טלטול מוצרי חשמל בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעט

הרב מאור קדוש – מוקצה מחמת איסור – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעט

הרב מאור קדוש – דיני מלאכה שאינה צריכה לגופה – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעח

הרב מאור קדוש – הלכות בסיס לדבר האסור – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעז

הרב מאור קדוש – טלטול מוקצה בדרך אגב – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעח

הרב מאור קדוש – המשך הלכות פסיק רישא בדרבנן – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעז

הרב מאור קדוש – פסיק רישא בדרבנן – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעז

17:04

הרב מאור קדוש – כשרות באירועים פרטיים

הרב מאור קדוש – המשך דיני הנאה ממלאכת הגוי בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעו

הרב מאור קדוש – המשך דיני הנאה ממלאכת הגוי – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעו

הרב מאור קדוש – הלכות שבת – הנאה ממלאכת הגוי בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעו

הרב מאור קדוש – הלכות שבת – דברים האסורים לאור הנר – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעה

54:43

הרב מאור קדוש – הלכות שבת – דיני בציעת הפת – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעד

הרב מאור קדוש – המשך דיני קידוש במקום סעודה – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעג

הרב מאור קדוש — הלכות שבת – הלכות קידוש במקום סעודה – שולחן ערוך אורח חיים סימן רעג

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy