כניסה
24:08

דף היומי בחצי שעה – נדרים דף לז

52:42

משניות מגילה פרק ד

43:23

נדרים דף לז

הדף היומי מסכת נדרים דף לו ו׳ בכסלו תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

02:05

מסכת נדרים פרק י"א משנה א

04:57

מסכת שבת פרק ג משנה ו

02:51

מסכת שבת פרק ג משנה ה

02:36

מסכת שבת פרק ג משנה ד

21:59

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יח- אידיש

26:56

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יז- אידיש

1:00:29

34הדף היומי מסכת נדרים דף לד הרב בניהו שמואלי שליט-א השיעור היומי ד כסלו תשפג

54:17

35הדף היומי מסכת נדרים דף לה הרב בניהו שמואלי שליט-א השיעור היומי ה כסלו תשפג

36:33

חוק לישראל – פרשת ויצא – יום רביעי | הרב שלמה לוינשטיין

22:58

הדף היומי | מסכת נדרים דף מ | הרב פנחס יוסף אקרב

32:23

דף היומי בחצי שעה – נדרים דף לו

הדף היומי מסכת נדרים דף לה ה׳ בכסלו תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

43:32

משניות נדרים פרק א

42:04

נדרים דף לו

35:00

הדף היומי | מסכת נדרים דף לט | הרב פנחס יוסף אקרב

06:30

מתי והיכן אסור לחשוב בדברי תורה?- סימן ע"ג סעיף א'- סוף הסימן

07:04

מה עשה החזון איש כשהלווית המת חלפה בסמוך לביתו?- סימן ע"ב סעיף א'- סוף הסימן

08:46

הדף היומי מסכת נדרים דף מ

09:44

הדף היומי מסכת נדרים דף לט

16:16

הדף היומי מסכת נדרים דף

17:42

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לט

44:40

חוק לישראל – פרשת ויצא – יום שלישי | הרב שלמה לוינשטיין

30:10

דף היומי בחצי שעה – נדרים דף לה

26:56

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף טז- אידיש

18:59

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף טו- אידיש

39:06

נדרים דף לה

הדף היומי מסכת נדרים דף לד ד׳ בכסלו תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

07:42

האם מותר לאונן ללמוד תורה בשבת וביום טוב?- סימן ע"א סעיף ב'- סוף הסימן

08:25

כיצד ינהג מי שלא התחיל את תפילתו עד סמוך לסוף זמן תפילה?- סימן ע"א סעיף א'

03:36

594הלכה יומית סימן שכ"ח- דין חולה בשבת (סעיף כ"ו-ל"א) הרב בניהו שמואלי

1:00:25

33הדף היומי מסכת נדרים דף ל"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי ג כסלו תשפ"ג

37:38

32הדף היומי מסכת נדרים דף ל"ב הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי ג כסלו תשפ"ג

38:35

חוק לישראל – פרשת ויצא – יום שני | הרב שלמה לוינשטיין

02:22

מסכת נדרים פרק ב משנה ה

45:34

נדרים דף לד

20:27

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יד- אידיש

© 2022 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy