כניסה
03:56

למי היו מיועדים הקולות ששמעו אנשי ארם? נורא! ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ ה' אדר א' תשפ"ד (14.2.2024)

37:16

האם משה רבינו נולד באדר א' או באדר ב'? ¤ הרב חנוך שפיגלמן ¤ י"א אדר א' תשפ"ד (20.2.2024)

28:06

דיני אדר א' – האם צריך לעשות משתה בפורים קטן? הרב יוסף שכטר

53:48

מה אכלו בני ישראל בשבע שנות הרעב? מלכים ב' פרק ח' ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ י"א אדר א' תשפ"ד (20.2.2024)

12:25

חלוקת המברכים מי חילק זאת? מה ההבדל בין התיג'אן לחומשים – י"ב אדר א' התשפ"ד

45:35

האם אונקלוס חיבר את התרגום?עין יעקב מגילה דף ג' ע"א ¤ הרב גדעון מזרחי ¤ י' אדר א' תשפ"ד (19.2.2024)

03:11

היום יום י"ג אדר א', הרב לייבל אלטיין שנת תשפ"ד

52:46

סנהדרין דף ס"ו ע"א וע"ב ודף ס"ז ע"א ¤ הרב ישי לסר ¤ י' אדר א' תשפ"ד (19.2.2024)

1:01:16

שביל הרבים שנפגע מחמת שיפוצים וגשמים ¤ הדיין הרב דוד אטדגי ¤ י' אדר א' תשפ"ד (19.2.2024)

44:51

המים הכשרים והפסולים לטהרה ¤ הרב משה אסרף ¤ י' אדר א' תשפ"ד (19.2.2024)

52:33

112הדף היומי מסכת בבא קמא דף קיב הרב בניהו שמואלי שליטא השיעור היומי יג אדר א תשפד.

1:15:29

הרב בן ציון מוצפי • הלכות ברכת הריח סודאי אדר א' תשפ"ד

18:11

בצור ירום היומי | י"ג באדר א' ה'תשפ"ד | מעלת מדת הוויתור | חוברת נ"ה שיעור תתקצ"ח

06:45

היום יום י"ג אדר א', הרב יוסף כצמאן שנת תשפ"ד

41:40

הרב פנחס רז • הנהגות כבוד בית הכנסת • יב' אדר א' תשפ'ד

03:38

היום יום י"ב אדר א', הרב יעקב פרץ בלומינג שנת תשפ"ד

06:54

היום יום י"א אדר א', הרב לייבל אלטיין שנת תשפ"ד

בית הכנסת מוסאיוף • יום חמישי יג' אדר א' תשפ'ד

46:14

הרב עבדיה יוסף • הלכות המוציא • בית המדרש חזון יעקב • יב' אדר א' תשפ'ד

1:12:14

הרב אייל עמרמי – פשוט להתקרב !!! יב' אדר א תשפ"ד

05:43

היום יום י' אדר א' , הרב יעקב פרץ בלומינג שנת תשפ"ד

03:19

היום יום ט' אדר א', הרב יעקב פרץ בלומינג שנת תשפ"ד

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קיא י״ב באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קיב הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי יג אדר א תשפד

54:12

הרב יוסף שטרית • מעלת השמחה • יא' אדר א' תשפ'ד

04:39

הרב דוד יוסף – מדוע למרות שאדר א' הוא העיקרי בכל זאת פורים יהיה באדר ב'?

00:31

יום שכלו תורה ביום שלישי – חי אדר א' – ובחרת בחיים .

15:40

בצור ירום היומי | י"ב באדר א' ה'תשפ"ד | זהירות בנתינת שמות | חוברת נ"ה שיעור תתקצ"ז | חלק ב'

08:28

היום יום י"ב אדר א', הרב יוסף כצמאן שנת תשפ"ד

בית המדרש חזון יעקב • יום רביעי יב' אדר א' תשפ'ד

בית הכנסת מוסאיוף • יום רביעי יב' אדר א' תשפ'ד

בית הכנסת יזדים • יום רביעי יב' אדר א' תשפ'ד

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קיא הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי יב אדר א תשפד

44:51

למה נסמכה פרשת תרומה לפרשת משפטים? מעניין! ¤ הרב מרדכי דהן ¤ ט' אדר א' תשפ"ד (18.2.2024)

50:25

"הנם ככל המון ישראל" למה נכפל? מלכים ב' סוף פרק ז' ¤ הרב אברהם כהניאן ¤ ט' אדר א' תשפ"ד (18.2.2024)

59:46

סנהדרין דף ס"ה ע"ב וס"ו ע"א ¤ הרב ישי לסר ¤ ט' אדר א' תשפ"ד (18.2.2024)

47:06

מה בירכה האשה על התמר ומה נאמר לה בחלום? ¤ הרב יאיר יחזקאל ¤ ט' אדר א' תשפ"ד (18.2.2024)

59:07

הרב בן ציון מוצפי • ברכת הריח • פרשת תצוה אדר א' תשפ"ד

17:40

בצור ירום היומי | י"א באדר א' ה'תשפ"ד | זהירות בנתינת שמות | חוברת נ"ה שיעור תתקצ"ז | חלק א'

08:45

הרב דוד יוסף – האם גם לעניין בר מצוה או יארצייט אדר א' הוא אדר העיקרי?

© 2024 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy