כניסה
48:01

דף יומי בבא קמא דף קב

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קב ג׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

37:04

102הדף היומי מסכת בבא קמא דף קב הרב בניהו שמואלי שליטא השיעור היומי ג אדר א תשפד.

59:40

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קב (סדר נזיקין)

26:43

הדף היומי באידיש מסכת בבא קמא דף קב

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קב הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי ג אדר א תשפד

44:11

הדף היומי | מסכת בבא קמא דף קב | הרב פנחס יוסף אקרב

33:51

דף היומי בחצי שעה – בבא קמא דף קב

16:32

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קב

54:21

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קיב (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קיא י״ב באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

1:43:17

משניות מסכת בבא קמא – פרק שביעי (סדר נזיקין)

35:06

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קיא (סדר נזיקין)

58:24

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קי (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קט י׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

43:19

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קט (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קח ט׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

56:23

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קח (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קז ח׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

39:22

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קז (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קו ז׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

1:00:10

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קו (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קה ו׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

1:16:35

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קה (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קג ה׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

1:02:21

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קד (סדר נזיקין)

1:03:32

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קג (סדר נזיקין)

55:14

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף קא (סדר נזיקין)

2:04:08

הדף היומי מסכת בבא קמא דף קא ב׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת בבא קמא דף ק א׳ באדר א׳ תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

28:06

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף ק (סדר נזיקין)

1:08:16

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף צט (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף צט ל׳ בשבט תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת בבא קמא דף צח כ״ט בשבט תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

1:16:22

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף צח (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף צז כ״ח בשבט תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת בבא קמא דף צו כ״ח בשבט תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

54:50

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף צז (סדר נזיקין)

1:06:53

דף יומי תלמוד בבלי – מסכת בבא קמא – דף צו (סדר נזיקין)

הדף היומי מסכת בבא קמא דף צה כ״ו בשבט תשפ״ד מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

© 2024 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy