כניסה
06:30

בירורים | בקצרה על ספירת העומר | זמן של גילוי חסרונות | הרב אסף משה בילר

00:15

אומן: בן אדם נפל לבור בעומר 7 מטר • צפו בתיעוד

1:18:07

85הדף היומי מסכת יבמות דף פו הלימוד היומי מו לעומר ב סיון תשפב מפי מו-ר ר' בניהו שמואלי שליט-א

3:42:30

התוועדות ל"ג בעומר עם יוסף יצחק פלטיאל שנת תשפ"ב

1:02:02

79הדף היומי מסכת יבמות דף פ הלימוד היומי מ לעומר כה אייר תשפב מפי מו-ר ר' בניהו שמואלי שליט-א

1:03:56

83הדף היומי מסכת יבמות דף פד ער-ח סיון מד לעומר כט אייר תשפב מפי מו-ר ר' בניהו שמואלי שליט-א

44:41

71הדף היומי מסכת יבמות דף עב הלימוד היומי לב לעומר יז אייר תשפב מפי מו-ר ר' בניהו שמואלי שליט-א

1:11:25

63הדף היומי מסכת יבמות דף ס"ד כ"ד לעומר הלימוד היומי ט' אייר תשפ"ב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

45:21

52הדף היומי מסכת יבמות דף נ"ג י"ג לעומר השיעור היומי כ"ח ניסן תשפ"ב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

46:23

59הדף היומי מסכת יבמות דף ס' כ' לעומר ה' אייר תשפ"ב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

1:17:40

43הדף היומי מסכת יבמות דף מ"ד ד' דחוה"מ פסח ד' לעומר י"ט ניסן תשפ"ב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

3:21:04

הרב אלימלך בידרמן – מעמד ההדלקה המלהיב לכבוד רבי שמעון בר יוחאי – לג בעומר תשפ"ב

09:36

הרב ליאור גלזר עומר בר לב וליברמן ברחו מהארץ קורע מצחוק 🔥🔥🔥

03:37

הרב ליאור גלזר עומר בר לב לא יודע מה שהוא מדבר קורע מצחוק 🔥🔥🔥

01:28

מלאכה בספירת העומר | הרב צבי חלמיש שליט"א | הלכה יומית

הדף היומי מסכת יבמות דף פח הלימוד היומי מח לעומר ד סיון תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

02:45

דיני סיום אבלות של ספירת העומר והמנהג | הרב צבי חלמיש שליט"א | הלכה יומית

הדף היומי מסכת יבמות דף פז הלימוד היומי מז לעומר ג סיון תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת יבמות דף פו הלימוד היומי מו לעומר ב סיון תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת יבמות דף פה הלימוד היומי מה לעומר ר"ח סיון תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת יבמות דף פד ער"ח סיון מד לעומר כט אייר תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

31:29

הרב ישי יפת | הלכה – דיני ספירת העומר |HD

1:00:26

דיני ל"ג בעומר והמשך שלחן ערוך סימן שט"ז – צידת נחש ¤ הרב עמרם יוסף ¤ י"ח אייר תשפ"ב (19.5.22)

הדף היומי מסכת יבמות דף פב-פג הלימוד היומי מג לעומר כח אייר תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

14:29

ברכת שהחיינו בזמן העומר ¤ הדיין הרב אבישי טהרני ¤ ט"ו אייר תשפ"ב (16.5.22)

1:05:21

אם אדם שכח ספירת העומר אם הוא יכול להגיד את ברכה ולהוציא את השני בתורת ערבות, הרב חיים שלום דייטש

הדף היומי מסכת יבמות דף פא הלימוד היומי מא לעומר כו אייר תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

2:23:58

התוועדות ל"ג בעומר הרב לייבל אלטיין והרבה אברהם מאן שנת תשפ"ב

08:55

Drone: Largest Hadluka In US – Satmar Kiryas Joel – Lag Baomer 2022 | ל"ג בעומר הדלקה – סאטמאר

הדף היומי מסכת יבמות דף פ הלימוד היומי מ לעומר כה אייר תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

03:36

ל"ג בעומר בקאזניץ: מעמד ההדלקה במירון ובתל אביב • צפו

3:29:37

התוועדות ל"ג בעומר עם הרב מענדל לעוין שנת תשפ"ב

01:04

שמחה פורצת גבולות בל"ג בעומר: בהדלקה הייחודית של הרב ישי יפת רב מדרשיית אור ישראלי נס ציונה

3:00:36

התוועדות ל"ג בעומר אהבה הבלתי מוגבלת בין הקב"ה ליהודי עם הרב נחמן יוסף טווערסקי שנת תשפ"ב

04:41

היום יום ל"ג בעומר י"ח אייר, הרב לייבל אלטיין שנת תשפ"ב

1:25:01

הרב יצחק ברדא – דיני ספירת העומר | ישיבת בני רחל | בית לחם – התשפ"ב 23.5.22

הדף היומי מסכת יבמות דף עט הלימוד היומי לט לעומר כד אייר תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת יבמות דף עח הלימוד היומי לח לעומר כג אייר תשפב מפי מו"ר ר' בניהו שמואלי שליט"א

2:20:34

בואו נשמר את הערכים העתיקים שלנו | התוועדות עם הרב נחמנסון [ל"ג בעומר תשפ"ב]

26:39

שיחות קודש הקשר בין פסח שני ול"ג בעומר, הרב יואל כהן

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy