כניסה
02:17

מסכת ראש השנה פרק ד משנה א

36:35

למה אנו לא אומרים תחנון בגלל ראש השנה לאילנות? מה הקשר? ¤ הרב יעקב פנחסי ¤ ט"ו שבט תשפ"ד (25.1.2024)

15:43

סיפורים בראי הפרשה- ראש השנה

21:49

34הדף היומי מסכת קידושין דף לד הרב בניהו שמואלי שליט-א כט אלול תשפג ערב ראש השנה תשפד.

21:49

32הדף היומי מסכת קידושין דף לד הרב בניהו שמואלי שליט-א כט אלול תשפג ערב ראש השנה תשפד.

02:57

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ד

05:23

מסכת ראש השנה פרק א משנה א

02:18

מסכת ראש השנה פרק א משנה ט

2:08:31

השלמה לסדרת הכנה לראש השנה ה'תשפ"ד | חלק ו' ואחרון

51:01

הרב דורון לסרי שליט"א ראש השנה תשפ'ג

48:31

עבודת הימים הקדושים ראש השנה כיפור וסוכות על דרך הפשט והסוד – ו' תשרי תשפ"ד | הרב שמעון ללוש

01:29

מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א | מתי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה מתעורר בראש השנה?

25:41

ראש השנה ויום כיפור אצל כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, הרב הרב מיכאל אהרן זליגסון שנת תשפ"ד

32:10

הרב אייל שרגא • בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון

1:04:37

ראש השנה אצל הרבי מליובאוויטש – קבלת האורחים ,סליחות , תקיעות, ראיון עם הרב יוסף כאצמן שנת תשפ"ד

25:01

הלכות ראש השנה – ו, התרת נדרים ואמירת כל נדר – הרב שלום לוין שנת תשפ"ד

23:37

הגאון הינוקא – ראש השנה תשפ"ד | The Yanuka

42:54

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א – תיקון הנפטרים ערב ראש השנה , התשפ"ד

1:57:17

התוועדות מוצאי ראש השנה לתלמידי התמימים, הרב מנחם מרדכי קעניג שנת תשפ"ד

32:46

תשליך – הטוב הוא נצחי לעומת הרע הזמני ומתבטל – המשכת י"ג מידות של רחמים והמלכת השם יתברך בראש השנה

31:48

הרצאה מרתקת – התחקיר אחר מנהג חב"ד בנוסח הדלקת הנרות בראש השנה • הרב מנחם מענדל גרינפלדת שנת תשפ"ד

01:40

מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א | הספרדים עזבו את הישיבה בראש השנה בהוראת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

42:01

הרב אלון עטיה • עשרה ימים שבין ראש השנה לכיפור

02:31

אלול ראש השנה ויום כיפור הכנה לדבר הבא, הרב. מענדל ווכטר שנת תשפ"ג

14:13

הרב זאב שטיינמץ | ראש השנה |

36:02

הרב נחום נוסבכר | פרשת נצבים | הכנה לסליחות וראש השנה מתוך שמחה

26:18

הרב נחום נוסבכר | ראש השנה | שיא קרבת השם , וסיבת השמחה

16:50

דברי חיזוק – הרב יגאל כהן שליט"א | שיעור מוצאי ראש השנה תשפ"ד

26:04

הרב המקדים – הרב חנוך כהן שליט"א | שיעור מוצאי ראש השנה תשפ"ד

1:23:35

התוועדות מוצאי ראש השנה קבלת עול מלכות שמים הרב יוסף יצחק אופן – הרב חיים שלום דייטש שנת תשפ"ד

02:32

ראש השנה גם בחינוך הילדים | הרב אליהו רבי

1:23:27

שיעור על ראש השנה בנושא יו"ט שחל להיות בשבת לאור החסידות, הרב יוסף קליין שנת תשפ"ג

29:05

השופר – משפר את המעשים – שיחה לראש השנה

4:03:39

הקיבוץ אצל רבנו ערב ראש השנה תיקון הכללי העולמי🔥 🔥

03:40

ראש השנה | האמונה – החיים

1:09:39

שיעור מהותי בנושא הכתרת המלך בראש השנה שחל להיות בשבת בעבודת האדם, הרב נחמן שפירא שנת תשפ"ג

19:37

משמעות החיים, חיים עם משמעות – ראש השנה – הרב אייל אונגר

06:20

התחדשות הבריאה, התחדשות החיים! ראש השנה – הרב אייל אונגר

17:10

איך להקריב את עצמך בראש השנה? – מסר נפלא לראש השנה תשפ"ד | המגיד הרב אשר דרוק

שו"ת עם הרב הגאון בן ציון מוצפי • ערב ראש השנה תשפ'ד

© 2024 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy