כניסה
01:38

דקה עם החיד"א -בטח בשם

08:50

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי -אין עוד מלבדו – ט' סיון תשפ"ג

החיד"א -בגובה העיניים-ט' סיון תשפ"ג

30:23

החיד"א -בגובה העיניים-ח' סיון תשפ"ג

החיד"א -שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לט' סיון תשפ"ג

19:43

החיד"א-שיעור נשים -סיון תשפ"ג

החיד"א -שיעור בשיר השירים-ה' סיון תשפ"ג

02:31

דקה עם החיד"א-פרוספר "לומד" כל הלילה

החיד"א -בגובה העיניים-ה' סיון תשפ"ג

החיד"א -שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לה' סיון תשפ"ג

02:06

דקה עם החיד"א – עירוב תבשילין – ד' סיון תשפ"ג

05:02

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי -הלב של דוד המלך – ד' סיון תשפ"ג

07:58

החיד"א -שיעור בגובה העינים ד' סיון תשפ"ג

03:17

דקה עם החיד"א-יש קונה עולמו בשעה אחת

09:08

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-השורש שלנו מצוין- ד' סיון תשפ"ג

11:46

החיד"א -בגובה העיניים-ג' סיון תשפ"ג

44:44

החיד"א -שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לג' סיון תשפ"ג

החיד"א -השיעור החודשי לנשים-אור לג' סיון תשפ"ג

החיד"א -שיעור לאברכים הכנה לחג השבועות-ב' סיון תשפ"ג

03:46

הרב יורם אברג'ל-סיכום חודש ניסן אייר תשפ"ג בישיבה הקדושה קול רינה רב פעלים עם ממשיך דרכו החיד"א.

החיד"א -בגובה העיניים-ב' סיון תשפ"ג

05:14

הרב יורם אברג'ל – המסר היומי – אחריות על הילדים – ב' סיון תשפ"ג

החיד"א -שיעור ערב בהלכה ובאגדה אור ל-ב סיון תשפ"ג

01:06

דקה עם החיד"א – כסיל לא יבין את זאת

החיד"א -בגובה העיניים- א' סיון תשפ"ג

34:34

החיד"א -בגובה העיניים- כ"ח אייר תשפ"ג

החיד"א -שיר השירים לקראת שבת- כ"ח אייר תשפ"ג

39:12

החיד"א -שיעור לאברכים פרשת "במדבר"-כ"ז אייר תשפ"ג

02:31

דקה עם החיד"א – אין עליה בעולם-כ"ז אייר תשפ"ג

החיד"א -שיעור בגובה עינים כ"ו אייר תשפ"ג

01:53

דקה עם החיד"א – איך אפשר לקיים את כל המצוות שבתורה?

14:54

החיד"א -בגובה העיניים-כ"ה אייר תשפ"ג

החיד"א -שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לכ"ה אייר תשפ"ג

01:56

דקה עם החיד"א-האם מותר לתקן חשמל בשבת?-כ"ד אייר תשפ"ג

16:09

החיד"א -בגובה העיניים-כ"ד אייר תשפ"ג

החיד"א -שיעור ערב בהלכה ובאגדה+ברית מילה למשפחת בלולו היקרים-כ"ג אייר תשפ"ג

11:18

הרב יורם אברג"ל-המסר היומי-תמיד בכיוון מעלה-כ"ג אייר תשפ"ג

16:31

החיד"א -בגובה העיניים-כ"ג אייר תשפ"ג

35:06

החיד"א -בגובה העיניים-כ"א אייר תשפ"ג

החיד"א -שיר השירים לקראת שבת-כ"א אייר תשפ"ג

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy