כניסה

בן איש חי- פרשת וישב-הלכות חנוכה

הרב מאור קדוש – הלכות חנוכה – מיקום הדלת הנר – שולחן ערוך אורח חיים סימן תרעא

הרב מאור קדוש – הלכות חנוכה – מקום הנחת הנר – שולחן ערוך אורח חיים סימן תרע

38:25

הרב מאור קדוש – המשך הלכות טלטול המת בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שיא

הרב מאור קדוש – המשך דיני מת בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שיא

הרב מאור קדוש – טלטול המת בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שיא

הרב מאור קדוש – טלטול המת בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שיא

בן איש חי- פרשת וישלח- הלכות שינה ותיקון חצות

הרב מאור קדוש – פתיחת מגירה וטלטול המת בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שי

הרב מאור קדוש – הלכות בסיס לדבר האסור והמותר – שולחן ערוך אורח חיים סימן יא

בן איש חי- פרשת ויצא- הלכות בית הכיסא

הרב מאור קדוש – הורדת השאלטר לאחר כיבויו – שולחן ערוך אורח חיים סימן שי

הרב מאור קדוש – נגיעה במוקצה ומיגו דאתקצאי- שולחן ערוך אורח חיים סימן שי

51:04

בן איש חי- פרשת ויצא- הלכות בית הכיסא ובל תשקצו

הרב מאור קדוש – מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון במוקצה – שולחן ערוך אורח חיים סימן שי

הרב מאור קדוש – מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון במוקצה – שולחן ערוך אורח חיים סימן שי

בן איש חי- פרשת תולדות- דברים המצריכים נטילה ודברים המצריכים רחיצה

הרב מאור קדוש – השלמת פרטי בסיס לדבר האסור – שולחן ערוך אורח חיים סימן שט

53:29

בן איש חי-פרשת תולדות- נטילת ידיים לסירוגין ונטילה על גבי קרקע

בן איש חי – פרשת תולדות – הלכות נטילת ידיים

הרב מאור קדוש – המשך דיני בסיס לדבר האסור – שולחן ערוך אורח חיים סימן שט

הרב מאור קדוש – בסיס לדבר האסור – שולחן ערוך אורח חיים סימן שט

בן איש חי- פרשת חיי שרה-הלכות תפילין

הרב מאור קדוש – פרטים אחרונים בהלכות מוקצה – שולחן ערוך אורח חיים סימן שח

הבן איש חי- פרש חיי שרה- הלכות תפילין

הרב מאור קדוש – הלכות משחקי כדור בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן מח

00:22

הרב מאור קדוש – טלטול בעלי חיים ותינוק – שולחן ערוך אורח חיים סימן שח

הרב מאור קדוש – טלטול בעלי חיים ותינוק בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שח

בן איש חי- פרשת ויירא-הלכות תפילין

הרב מאור קדוש – המשך דיני גרף של רעי – שולחן ערוך אורח חיים סימן שח

הרב מאור קדוש – גרף של רעי – שולחן ערוך אורח חיים סימן שב

שיעור בן איש חי- פרשת ויירא- הלכות תפילין

הרב מאור קדוש – טלטול בעלי חיים, מזון ומשחקים בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שח

הלכות תפילין-זמן הנחת תפילין

הרב מאור קדוש – המשך דיני טלטול מן הצד – שולחן ערוך אורח חיים סימן שח

הלכות תפילין רש"י ור"ת וברכת תפילין של ראש

הרב מאור קדוש – טלטול קליפות, טלטול בשינוי וטלטול מן הצד – שולחן ערוך אורח חיים סמן שח

הרב מאור קדוש – טלטול אבנים בשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שח

53:22

שמיכות וכריות בציצית

הרב מאור קדוש – הכנת אבנים ועצים לשבת – שולחן ערוך אורח חיים סימן שח

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy