כניסה

הדף היומי מסכת גיטין דף יג י׳ בסיון תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

08:08

ההלכה היומית יום שני ט' סיון תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי

05:52

ההלכה היומית יום ראשון ח' סיון תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי

07:30

ההלכה היומית יום חמישי ה' סיון תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי

07:51

ההלכה היומית יום רביעי ד' סיון תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי

06:51

ההלכה היומית יום שלישי ג' סיון תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי

1:03:16

השיעור השבועי פרשת בהעלותך תשפ"ג – מפי מו"ר המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת גיטין דף יב ט׳ בסיון תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת גיטין דף י ח׳ בסיון תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת גיטין דף ט ה׳ בסיון תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

41:16

חבורה בעניין מיגו דאיתקצאי מפי הרב יונתן לוי שליט"א.

הדף היומי מסכת גיטין דף ח ה׳ בסיון תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

06:04

ההלכה היומית יום שישי כ"ח אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

05:20

ההלכה היומית יום חמישי כ"ז אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

שיחה מפי הרה"ג יצחק פרץ שליט"א לכבוד חג מתן תורה

07:09

ההלכה היומית יום רביעי כ"ו אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

05:05

ההלכה היומית יום שלישי כ"ה אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

04:06

ההלכה היומית יום שני כ"ד אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת גיטין דף ו ג׳ בסיון תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

1:05:19

השיעור השבועי פרשת נשא – חג השבועות תשפ"ג – מפי מו"ר המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת גיטין דף ה ב׳ בסיון תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

02:54

ההלכה היומית יום ראשון כ"ג אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

02:37

ההלכה היומית יום שישי כ"א אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

02:25

ההלכה היומית יום חמישי כ' אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

05:35

ההלכה היומית יום רביעי י"ט אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

27:01

הדף היומי מסכת גיטין דף ד א׳ בסיון תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת גיטין דף ג כ״ח באייר תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת גיטין דף ב כ״ח באייר תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

שיעור מפי מורינו ראש הכולל שליט"א הלכות שבת

הדף היומי מסכת סוטה דף מט כ״ז באייר תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

1:05:19

השיעור השבועי פרשת במדבר תשפ"ג – מפי מו"ר המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת סוטה דף מז כ״ה באייר תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

04:35

ההלכה היומית יום שלישי י"ח אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

04:02

ההלכה היומית יום שני י"ז אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

03:12

ההלכה היומית יום ראשון ט"ז אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

04:10

ההלכה היומית יום שישי י"ד אייר תשפ"ג מפי הרה"ג דוד שמואלי שליט"א

הדף היומי מסכת סוטה דף מו כ״ד באייר תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

הדף היומי מסכת סוטה דף מד כ״א באייר תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

54:45

שיעור מפי הרב שחר פוקס שליט"א שליט"א

הדף היומי מסכת סוטה דף מג כ״א באייר תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy