כניסה
31:07

הלכות יום טוב – מוקצה ונולד בשבת ויום טוב חלק י"ד – הרב שלום בער לוין שנת תשפ"ג

58:28

Kinnes Mechanchim, Rabbi Menachem Mendel Glukowski, 5783

48:32

מאמר לשבועות ד״ה וידבר אלוקים שבועות תשכ״ח חלק א׳, הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

03:19

היום יום ה' סיון, הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

03:07

היום יום ד' סיון, הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

03:09

היום יום ג' סיון, הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

04:33

היום יום ב' סיון, הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

04:44

היום יום ראש חודש סיון, הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

02:49

היום יום ט' סיון, הרב יעקב לייב אלטיין שנת תשפ"ג

03:20

היום ה' סיון, הרב יעקב פרץ בלומינג שנת תשפ"ג

28:54

Torah insights Parshas Bamidbar – Traveling like a cube or a column? Rabbi Yossi Paltiel, 5783

57:45

סדר ניגונים וביאוריהם חלק ב', על ידי הרב מנחם מענדל איטצינגער שנת תשפ"ג

52:38

Shavuos With The Rebbe – Rabbi Michoel Seligson, 5783

11:36

שיעור לשבועות הנקודה בו כל ישראל שווים – הקשר להקב"ה ע"י התורה, הרב מענדל ווכטר שנת תשפ"ג

27:46

שיעור לשבועות האם היה הווא אמינא לתת את התורה לאומת העולם? הרב יואל כהן ע"ה

19:26

התוועדות שבועות אצל כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, הרב נחמן שפירא שנת תשפ"ג

30:22

Thought for the Yom Tov Shavuos The Revelation of Essence, Rabbi Yaakov Winner 5783

05:57

יו"ט שבועות אצל כ"ק אדמו"ר מליבאוויטש זי"ע, הגה"ח ר' אלימלך צוויבל ע"ה

35:04

חג השבועות | מתן תורה מזווית שלא שמעתם, הרב שבתי סלבטיצקי שנת תשפ"ג

05:39

היום יום ג' סיון, הרב יעקב פרץ בלומינג שנת תשפ"ג

55:30

Torah insights Ki Tisa Shabbos and the Mishkan are always mentioned in tandem, Rabbi Paltiel, 5783

33:11

The Baal Shem Tov. His life and legacy. Lecture 17, Rabbi Yossi Paltiel 5772/2011

14:57

שיעור לכבוד שבועות מתן תורתנו, הרב ברוך וילהלם שנת תשפ"ג

49:36

שיעור לשבועות `כפה עליהם הר כגיגית` כפייה דתית?! | הרב יחזקאל סופר שנת תשפ"ג

53:40

לקוטי שיחות שבועות חלק ח' חלק ב', הרב יואל כהן ע"ה עברית שנת תשע"ב

44:13

מאמר לשבועות ד"ה בשעה שהקדימו תשי"ג חלק ב' הרב חיים שלום דייטש שנת תשפ"ג

33:12

The Baal Shem Tov. His life and legacy. Lecture 16, Rabbi Yossi Paltiel 5772/2011

07:05

היום יום ב' סיון, הרב יעקב פרץ בלומינג שנת תשפ"ג

27:35

חג השבועות • השינוי שמתן תורה מחולל בחיינו | הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

36:00

לקוטי שיחות שבועות חלק ח' חלק א', הרב יואל כהן ע"ה עברית שנת תשע"ב

01:50

מתן תורה אותי אתם לוקחים המעלה העצומה בלימוד התורה, הרב מענדל ווכטר שנת תשפ"ג

43:51

חג השבועות | אגו הורס לנו החיים כך ניפטר ממנו – הרב יוסף יצחק ג׳ייקובסון שנת תשפ"ג

42:33

לקוטי תורה שיר השירים ד"ה קול דודי דופק חלק א', הרב חיים שלום דייטש שנת תשפ"ג

27:36

חג השבועות זכרונות פון שבועות מיטן רבין – הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

3:10:00

התוועדות ראש חודש סיון – הרב שלמה זרחי שנת תשפ"ג

32:40

The Baal Shem Tov. His life and legacy. Lecture 15, Rabbi Yossi Paltiel 5772/2011

26:31

הלכות חג השבועות – טעם העליון והתחתון – קרי וכתיב , הרב שלום בער לוין שנת תשפ"ג

24:53

המשך ספר המאמרים תרס"ו מאמר ד"ה זאת חוקת סוגיית אור ושפע חלק א', הרב יוסף קליין שנת תשפ"ג

02:43

היום יום כ"ט אייר, הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

03:24

היום יום כ"ח אייר, הרב אשר פרקש שנת תשפ"ג

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy